Git log için format tanımlamak

Komut

git log –graph –pretty=format:’%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset’ –abbrev-commit

Git alias ile özel komut tanımı

git config –global alias.lg “log –color –graph –pretty=format:’%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset’ –abbrev-commit”

git lg

git lg -p

GIT : Bir dosya için versiyon değiştirmek

Yaptığınız değişiklikleri henüz commit etmediyseniz, son yüklenen versiyonu çeker.

git checkout test.php

Eğer bir versiyon geri gitmek istiyorsanız :

git checkout HEAD^ test.php

Eğer iki versiyon geri gitmek istiyorsanız :

git checkout HEAD^^ test.php

Her geri gitmek istediğiniz versiyon için bir ^ koymalısınız.

Git : Branch işlemleri

Branch git için yeni bir dal demek. Tüm dosyalarınız için farklı bir repo gibi düşünebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınızda diğer dallar etkilenmiyor ama isterseniz dalları birleştirebiliyor ya da aralarında dosya transferi yapabiliyorsunuz. Master isimli branch sizin ana dalınız oluyor ve diğer dallar onun etrafında dönüyor.

Git içinde yeni bir branch oluşturmak ve kullanmaya başlamak için;

git checkout -b yeni_branch

Bu komut ile yeni_branch isminde bir master kopyası oluşturdunuz. Burada bir takım işlemler yapıp sonra push etmek için normal şekilde

git add –all

ve

git commit -m ‘yeni gelişmeler’

komutlarını veriyorsunuz. Gönderim yaparken;

git push origin yeni_branch

dediğinizde değişiklikler bulunduğunuz dala kaydediliyor. Hangi branch içinde olduğunuzu öğrenmek için;

git branch 

yazmanı yeterli. Branchlar arası geçiş yapmak için;

git checkout master 

veya

git checkout yeni_branch

diyebilirsiniz. Branchlar arası dosya alıp vermek için;

git checkout master dizin/dosya.cc

yazarak yeni_branch içindeyken master içindeki dosyayı yeni_branch içine çekmiş olursunuz.

Branch silmek;

git branch -d branch_ismi

 

Ubuntu Server’da MYSQL için uzaktan erişim açmak

Bunun için /etc/mysql/my.cnf dosyasındaki bind-address kısmına sunucu IP değerini yazdıktan sonra mysql’e terminalde bağlanıp;

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mehmet'@'%'
    ->     WITH GRANT OPTION;

Eğer kullanıcı yoksa;

mysql> CREATE USER 'kullaniciadi'@'%' IDENTIFIED BY 'parola';

ile oluşturulabilir.

Webmasterlar için chrome extensions

Pendule

Gerçekten güzel düşünülmüş. Sayfaki CSS’leri bir anda kapatabiliyorsunuz. Chrome penceresini istediğiniz boyuta getiriyor. Resimleri gizleyebilir ya da bir alanı ölçebilirsiniz. İstediğiniz rengi de seçmeniz için bir butonu var. Genel anlamda oldukça güzel.

http://www.chromeextensions.org/webmaster-seo/pendule/#.U2hNZHV5064

 

Dev HTTP Client

API ile ya da MVVM ile çalışıyorsanız gelen giden verileri rahat izlemek için gayet iyi.

https://chrome.google.com/webstore/detail/dev-http-client/aejoelaoggembcahagimdiliamlcdmfm?hl=tr